Naujienos
Apie mus
Galerija
Socialiniai projektai
Konkursai
Nuorodos
Rėmėjai
Kontaktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kačių veisimo nuostatai

 

1.        BENDROSIOS NUOSTATOS
 

1.1. Šie nuostatai yra parengti ir patvirtinti vadovaujantis WCF (Pasaulinės kačių federacijos-World Cat Federation) dokumentais ir yra privalomi visiems LGAC nariams.

1.2. Šių nuostatų tikslas yra kačių sveikatos, charakterio, veislei būdingų savybių išsaugojimas, užtikrinimas ir gerinimas. 

1.3. Nuostatai gali būti keičiami pakeitimus patvirtinus LGAC Tarybai .

 

 

2.        VEISĖJAS 

 

2.1. Veisėjas, tai LGAC klubo narys, turintis bent vieną katiną/ę, ir registruojantis gimusius kačiukus.

2.2. Veisėjas privalo:

2.2.1. Laikytis LGAC klubo priimtų veisimo nuostatų.
2.2.2. Pranešti ir užregistruoti naujas kates per 1 mėn. nuo gyvūno įsigijimo dienos. 

2.2.3. Sudaryti savo augintiniams ir jų palikuonims tinkamas gyvenimo sąlygas pagal bendrus ir papildomus tai veislei keliamus reikalavimus (Lietuvos Respublikos Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas)

2.2.4. Katinas/ė, kurią veisėjas naudoja veisimui turi būti sveika ir atitinkanti veislės standartą, atitikti šiose taisyklėse keliamus reikalavimus.

2.2.5. Sustabdyti katės veisimą, jei nustatoma, kad ši katė perduoda žalingas savybes savo palikuonims.

2.2.6. Veisėjas, prieš sukergdamas katę su konkrečiu katinu turi būti įsitikinęs, kad ši kergimo kombinacija yra leidžiama.

2.2.7. Garantuoti savo veisimo kačių veislės grynumą.

2.2.8. Gimus kačiukams per 5 dienas, pranešti LGAC klubui, nurodant gimusių kačiukų skaičių ir gimimo datą.

2.2.9. Realizuoti ne anksčiau kaip 3 mėnesių amžiaus, sveikus, geros kondicijos, dehelmintizuotus ir be ektoparazitų, paskiepytus kačiukus remiantis Lietuvos Respublikos Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu.

2.2.10. Rekomenduojama kačiukus identifikuoti mikročipu.

2.2.11. Naujiems šeimininkams pateikti išsamias instrukcijas apie kačiuko maitinimą ir priežiūrą.

2.2.12. Laiku atsiskaityti su reproduktoriaus savininku.

2.2.13. Realizavus kačiukus per 10 d. pateikti į LGAC klubą užpildyta kačiukų vados kortelę nurodant naujųjų savininkų el.pašto adresus (gavus naujų šeimininkų sutikimą).

 

 

3.        VEISLYNAS
 

3.1. Veislyno pavadinimą gali registruoti ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo.

3.2. Registruojant veislyną veisėjui priklausančių kačių skaičius neribojamas.

3.3. Prašymas užregistruoti veislyną pateikiamas į LGAC, kuriame nurodoma:

3.3.1. Veisėjo vardas, pavardė.

3.3.2. Adresas, telefonas, el.paštas.
3.3.3. 6 veislyno pavadinimų variantai.

3.4. Pavadinimuose negali būti: veislės, šalies, regiono (pvz. Baltijos) pavadinimų.
3.5. Veislyno pavadinimas yra registruojamas WCF ir LGAC. Pareiškėjui išduodamas veislyno pažymėjimas.
3.6. Veislyno pavadinimas savininko pageidavimu gali būti rašomas po arba prieš kačiukų vardus.

3.7. Veislyno savininkas, kiti veislyno nariai, kačių bendrasavininkystė:

3.7.1. Katino/ės savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teisė priklauso katinas/ė.
3.7.2. Katino/ės savininku gali būti bet kuris LR ar kitos šalies pilietis.

3.7.3. Veislyno pavadinimą leidžiama įregistruoti tik vieno asmens vardu.   

3.7.4. Veislynas gali turėti neribotą narių ir kačių bendrasavininkų skaičių. Atsakingas už veislyno veiklą yra tas asmuo, kuriuo vardu yra įregistruotas veislynas.
3.7.5. Įregistruojant į klubą katiną/ę turinčius kelis bendrasavininkus, būtina pristatyti bendrasavininkystės sutarties kopiją.
3.7.6. Apie pasikeitimus bendrasavininkystės sutartyje per  10 d. veislyno savininkas turi raštu informuoti LGAC.
3.7.7. Nutraukus bendrasavininkystės sutartį, kopiją būtina pateikti į LGAC patvirtinta abiejų bendrasavininkų parašais.

3.8. Veislyno vadų kilmės dokumentuose pirma nurodoma pavardė asmens, kuriuo vardu yra įregistruotas veislynas. Jei yra daugiau negu du katės bendrasavininkai, jų pavardės nurodomos žemiau pagal abėcėlės tvarka.
3.9. Kačiukų kilmės dokumentuose gali būti nurodomos tik LGAC narių pavardės.
3.10. Norint kačiukų kilmės dokumentuose naudoti katino veislyno pavadinimą, būtinas raštiškas katino savininko sutikimas.

3.11. Registruojant į parodas turi būti nurodomi visi šio gyvūno bendrasavininkai.

 

 

4.        VEISIMO TAISYKLĖS
 

4.1. Veisėjo veiklos tikslas yra pilnai atitinkančių standartų reikalavimus, sveikų ir gero temperamento kačių veisimas. Kad pilnai pateisinti veisimo tikslus, privalome išsaugoti gerąsias charakterio savybes ir perduoti jas iš tėvų naujai kartai. Papildomai, turi būti stengiamasi karta iš kartos eliminuoti tėvų trūkumus.

4.2. Kiekviena katė naudojama veisimui turi atitikti savo veislės standarto reikalavimus, turi būti geros sveikatos būklės, gero charakterio ir neagresyvi.

4.3. Kiekvienas LGAC klubo narys turi aktyviai siekti, kad užkrečiamos ligos nebūtų platinamos.

4.4. Specialūs leidimai, ypatingi atvejai:
4.4.1. Leidimas būtinas šiais inbrydingo atvejais: motina x sūnus, tėvas x dukra, brolis x sesuo ir panašus kergimai galimi tik gavus klubo leidimą. Patvirtintas leidimas galioja tik vienai vadai.
4.4.2. Prašyme specialiam leidimui turi būti nurodyta kokiai kombinacijai jis yra pateikiamas, taip pat turi būti pateiktos kačių kilmės dokumentų kopijos ir išsamus paaiškinimas bei priežastys, kodėl veisėjas nori realizuoti šį kergimą, ko jis tikisi iš tokios vados ir kaip tokia kombinacija pagerins, patobulins veislės kokybę.

4.4.3. Katės kergimui kai nuo ankstesnės šios katės vados gimimo praėjus nuo 3 iki 5 mėnesių, būtinas specialus vienkartinis LGAC klubo Tarybos leidimas. 

4.5.  Katiną/ę galima pradėti kergti, jeigu jis/i parodose suaugusiųjų klasėje (nuo 10 mėn.) gavo ne mažiau dviejų įvertinimų „labai gerai“ iš dviejų skirtingų teisėjų. 

4.6. Katė negali turėti daugiau nei 3-ų vadų per du metus. Rekomenduojama, kad katė gimdytų 1 kartą metuose.  

4.7. Jei katei reikalinga atlikti pakartotinį Cezario pjūvį, tolesnis veisimas turi būti uždraustas.
4.8. Apie numatomą kergimą katės savininkas turi pranešti klubui ir gauti patvirtinimą.  Pateikti katės ir katino kilmės dokumentų kopijas.
4.9. Užpildyto ir pasirašyto abiejų savininkų „Kergimo akto“ kopija turi būti pateikta LGAC ne vėliau kaip praėjus 10 dienų po kergimo.

4.10. Užpildyto „Kergimo akto“ originalas turi būti pateiktas vados apžiūros metu.

4.11. Veisėjas prisiima pilną atsakomybę už pateiktų duomenų teisingumą.
4.12. Katino/ės savininkai įsipareigoja sukergti katiną/ę tik su nurodytų kergimo akte katinu/e.
4.13. Draudžiama kergti katę tos pačios rujos metu daugiau, negu su vienu reproduktoriumi.
 

Reikalavimai reproduktoriams:
4.14. Patinas turi kasmet gauti ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“.

4.14.1. Patinui kuris turi CH, ICH, GICH titulą būtina gauti ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ kas 2 metus.
4.14.2. Patinui kuris turi,  ECH, GECH. titulą būtina gauti ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ kas 3 metus.

4.14.3. Patinui kuris turi WCH. titulą suteikiama nuolatinė teisė veistis.

4.14.4. Patelė turi  kasmet gauti ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“, „labai gerai“.
4.14.5. Patelė kuri turi CH, ICH, GICH titulą, būtina gauti ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“, „labai gerai“ kas 2 metus.
4.14.6. Patelei kuri turi ECH, GECH, WCH titulą suteikiama nuolatinė teisė veistis.

 

 

5.        VADOS REGISTRACIJA IR AKTAVIMAS 
 

5.1. LGAC klubas išduoda kilmės dokumentus tik registruotoms LGAC klube katėms.
5.2. Veisėjas skiria raidę pagal abėcėlės eiliškumą, kuria turės prasidėti registruojamos vados kačiukų vardai.
5.3. Vados aktavimas vykdomas klube kai kačiukams sueis 2,5-3 mėn. Dėl vados aktavimo savininkas turi pranešti klubui prieš 4 savaitės.
5.4. Iki aktavimo etapo veisėjas privalo kiekvienam gimusiam kačiukui suteikti vardą.
5.5. Kačiukams, užregistruotiems į vados apžiūros aktą, keisti vardų neleidžiama.
5.6. Visi tos pačios vados kačiukai privalo būti registruojami vienu metu, negalima jų užregistruoti vėliau nepriklausomai nuo to turi defektus ar ne.
5.7. Visiems tos vados kačiukams privalo būti išrašyti kilmės dokumentai. Jei veisėjas pageidauja kilmės dokumente galimas įrašas VEISTI DRAUDŽIAMA/VEISĖJO SPRENDIMAS.
 

 

Veisimo nuostatai patvirtinti 2009m. gegužės 9d.

 

 

P.S.

Klubas rekomenduoja, kad reproduktorių savininkai pasirašytų kergimo sutartį, kurioje būtų aptartos visos sąlygos (apmokėjimas, terminas, atsakomybė, savininkų veiksmai nerezultatyvaus kergimo atveju ir pan.)

LGAC  gali svarstyti klausimus tik tais atvejais, jeigu buvo pasirašyta įsipareigojimų sutartis.

LGAC  gali svarstyti klausimus, tiesiogiai susijusius su LGAC ir WCF taisyklių pažeidimu. Visais kitais atvejais, LGAC gali duoti savo nariams tik rekomendacinio pobūdžio patarimus arba vadovautis teismo sprendimu, kai dviejų narių ginčas yra sprendžiamas teismine tvarka.


 
2011 Copyright LGAC.
All rights reserved.
Parodos Pasaulio čempionai  Informacija Metų katė Skelbimai Veislynai     
Email Home