Naujienos
Apie mus
Galerija
Socialiniai projektai
Konkursai
Nuorodos
Rėmėjai
Kontaktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kačių veisimo nuostatai

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šie nuostatai yra parengti ir patvirtinti vadovaujantis WCF (Pasaulinės kačių federacijos-World Cat Federation) dokumentais ir yra privalomi visiems VšĮ Lietuvos gyvūnų augintojų centro “LGAC” (Toliau tekste - LGAC) nariams.

1.2. Šių nuostatų tikslas yra kačių/katinų (Toliau tekste naudojamas žodis Katė nepriklausomai nuo lyties) sveikatos, charakterio, veislei būdingų savybių išsaugojimas, užtikrinimas ir gerinimas.

1.3. Nuostatai gali būti keičiami pakeitimus patvirtinus LGAC Tarybai.

2. VEISĖJAS

2.1. Veisėjas, tai LGAC narys, turintis bent vieną Katę, ir registruojantis gimusius kačiukus.

2.2. Veisėjas privalo:

2.2.1. Laikytis LGAC priimtų veisimo nuostatų.

2.2.2. Pranešti ir užregistruoti naujas Kates per 1 mėn. nuo Katės įsigijimo dienos.

2.2.3. Sudaryti savo Katėms ir jų palikuonims tinkamas gyvenimo sąlygas pagal bendrus ir papildomus auginamai Kačių veislei keliamus reikalavimus (Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas)

2.2.4. Katė, kurią veisėjas naudoja veisimui turi būti sveika ir atitinkanti veislės standartą, bei atitikti šiose taisyklėse keliamus reikalavimus.

2.2.5. Sustabdyti Katės veisimą, jei nustatoma, kad ši Katė perduoda žalingas savybes savo palikuonims.

2.2.6. Veisėjas, prieš sukergdamas katę su konkrečiu katinu turi būti įsitikinęs, kad ši kergimo kombinacija yra leidžiama.

2.2.7. Garantuoti savo veisiamų kačių veislės grynumą.

2.2.8. Gimus kačiukams per 5 dienas, pranešti LGAC klubui, nurodant gimusių kačiukų skaičių ir gimimo datą.

2.2.9. Perduoti kačiukus naujiems savininkams ne anksčiau kaip 3 mėnesių amžiaus. Kačiukai turi būti sveiki, geros kondicijos, dehelmintizuoti ir be ektoparazitų, paskiepyti pasiutligės skiepu kaip nustatyta Pasiutligės kontrolės reikalavimuose ir du kartus paskiepyti kompleksiniu skiepu nuo virusinių ligų.

2.2.10. Privaloma kačiukus identifikuoti mikročipu ir užregistruoti Gyvūnų augintinių registre pagal Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisykles.

2.2.11. Parduodant kačiuką namams veisėjas privalo užtikrinti kačiuko kastraciją/sterilizaciją prieš atiduodant kačiuką naujiems savininkams arba pirkimo-pardavimo sutartimi įpareigoti pirkėją kačiuką kastruoti/sterilizuoti iki kačiukui sueis 7 mėnesiai.

2.2.12 Parduodant kačiuką su pirkėju privaloma pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį. Perduodant kačiuką naujam savininkui kartu su kačiuku perduoti ir kačiuko kilmės dokumentą. Jeigu kačiukas parduodamas neveisimui ant kilmės dokumento padaryti įrašą: Neveisimui/Not for breeding.

2.2.13. Naujiems šeimininkams pateikti išsamias instrukcijas apie kačiuko maitinimą ir priežiūrą.

2.2.14. Laiku atsiskaityti su reproduktoriaus savininku.

2.2.15. Vesti gyvūnų apskaitos žurnalą.

2.2.16. Veisėjas privalo registruotis teritoriniuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniuose, pagal gyvūnų laikymo vietą.

2.2.17. Veisėjas privalo laikytis Veterinarinių reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams.

3. VEISLYNAS

3.1. Veislyno pavadinimą gali registruoti ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo.

3.2. Registruojant veislyną veisėjui priklausančių kačių skaičius neribojamas.

3.3. Prašymas užregistruoti veislyną pateikiamas klubui LGAC, kuriame nurodoma:

3.3.1. Veisėjo vardas, pavardė.

3.3.2. Adresas, telefonas, el.paštas.

3.3.3. 6 veislyno pavadinimų variantai.

3.4. Pavadinimuose negali būti: veislės, šalies, regiono (pvz. Baltijos) pavadinimų.

3.5. Veislyno pavadinimas yra registruojamas WCF ir LGAC. Pareiškėjui išduodamas veislyno pažymėjimas.

3.6. Veislyno pavadinimas savininko pageidavimu gali būti rašomas po arba prieš kačiukų vardus.

3.7. Veislyno savininkas, kiti veislyno nariai, kačių bendrasavininkystė:

3.7.1. Katės savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teisė priklauso Katė.

3.7.2. Katės savininku gali būti bet kuris LR ar kitos šalies pilietis.

3.7.3. Veislyno pavadinimą leidžiama įregistruoti tik vieno asmens vardu.

3.7.4. Veislynas gali turėti neribotą narių ir kačių bendrasavininkų skaičių. Atsakingas už veislyno veiklą yra tas asmuo, kuriuo vardu yra įregistruotas veislynas.

3.7.5. Įregistruojant į klubą Katę turinčią kelis bendrasavininkus, būtina pristatyti bendrasavininkystės sutarties kopiją.

3.7.6. Apie pasikeitimus bendrasavininkystės sutartyje per 10 d. veislyno savininkas turi raštu informuoti LGAC.

3.7.7. Nutraukus bendrasavininkystės sutartį, kopiją patvirtintą abiejų bendrasavininkų parašais būtina pateikti į LGAC.

3.8. Veislyno vadų kilmės dokumentuose pirma nurodoma pavardė asmens, kurio vardu yra įregistruotas veislynas. Jei yra daugiau negu du katės bendrasavininkai, jų pavardės nurodomos žemiau abėcėlės tvarka.

3.9. Kačiukų kilmės dokumentuose gali būti nurodomos tik LGAC narių pavardės.

3.10. Norint kačiukų kilmės dokumentuose naudoti katino veislyno pavadinimą, būtinas raštiškas katino savininko sutikimas.

3.11. Registruojant į parodas turi būti nurodomi visi šio gyvūno bendrasavininkai.

4. VEISIMO TAISYKLĖS

4.1. Veisėjo veiklos tikslas yra veislės standartus atitinkančių, sveikų ir gero temperamento kačių veisimas. Siekiant pateisinti veisimo tikslus, privalome išsaugoti gerąsias charakterio savybes ir perduoti jas iš tėvų naujai kartai, tuo pat metu stengiantis karta iš kartos eliminuoti tėvų trūkumus.

4.2. Kiekviena Katė naudojama veisimui turi atitikti savo veislės standarto reikalavimus, turi būti geros sveikatos būklės, gero charakterio ir neagresyvi.

4.3. Kiekvienas LGAC klubo narys turi aktyviai siekti, kad užkrečiamos ligos nebūtų platinamos.

4.4. Specialūs leidimai, ypatingi atvejai:

4.4.1. Leidimas būtinas šiais inbrydingo atvejais: motina x sūnus, tėvas x dukra, brolis x sesuo ir panašūs kergimai galimi tik gavus klubo leidimą. Patvirtintas leidimas galioja tik vienai vadai. Specialaus klubo leidimo nereikia inbrydingui veisėjui turinčiam 10 metų veisimo stažą ir ne mažiau kaip 30 vadų.

4.4.2. Kačiukas iš inbridinginio kergimo gali būti paliekamas tolimesniam veisimui veislyne arba parduodamas veisimui, klubui leidus, po atliktos apžiūros klube.

4.4.3. Prašyme specialiam leidimui turi būti nurodyta kokiai kombinacijai jis yra pateikiamas, taip pat turi būti pateiktos kačių kilmės dokumentų kopijos ir išsamus paaiškinimas bei priežastys, kodėl veisėjas nori realizuoti šį kergimą, ko jis tikisi iš tokios vados ir kaip tokia kombinacija pagerins, patobulins veislės kokybę.

4.4.4. Katės kergimui kai nuo ankstesnės šios katės vados gimimo praėję mažiau kaip 4,5 mėnesio, būtinas specialus vienkartinis LGAC klubo leidimas.

4.5. Katę galima pradėti kergti, jeigu ji parodose suaugusiųjų klasėje (nuo 10 mėn.) gavo ne mažiau dviejų įvertinimų „labai gerai“ arba “puikiai” iš dviejų skirtingų teisėjų.

4.6. Katė negali turėti daugiau nei 3-ų vadų per du metus. Rekomenduojama, kad katė gimdytų 1 kartą metuose.

4.7. Jei katei du kartus buvo atliktas Cezario pjūvis, tolimesnis tokios Katės veisimas yra draudžiamas.

4.8. Apie numatomą kergimą Katės savininkas turi pranešti klubui ir gauti patvirtinimą, kad toks kergimas leistinas. Pateikti katės ir katino kilmės dokumentų kopijas.

4.9. Užpildyto ir pasirašyto abiejų savininkų „Kergimo akto“ kopija turi būti pateikta LGAC ne vėliau kaip praėjus 10 dienų po kergimo.

4.10. Užpildyto „Kergimo akto“ originalas turi būti pateiktas vados apžiūros metu.

4.11. Veisėjas prisiima pilną atsakomybę už pateiktų duomenų teisingumą.

4.12. Kergiamos poros savininkai įsipareigoja sukergti Katę tik su kergimo akte nurodytu katinu.

4.13. Draudžiama kergti katę tos pačios rujos metu daugiau, negu su vienu reproduktoriumi.

4.14. Reikalavimai reproduktoriams:

4.14.1 Patinas kuris neturi titulo turi kasmet gauti ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“.

4.14.2. Patinui kuris turi CH, ICH, GICH titulą būtina gauti ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ kas 2 metus.

4.14.3. Patinui kuris turi, ECH, GECH. titulą būtina gauti ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ kas 3 metus.

4.14.4. Patinui kuris turi WCH. titulą suteikiama nuolatinė teisė veistis.

4.14.5. Patelė kuri neturi titulo turi kasmet gauti ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ arba „labai gerai“.

4.14.6. Patelė kuri turi CH, ICH, titulą, būtina gauti ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“, „labai gerai“ kas 2 metus.

4.14.7. Patelei kuri turi GICH, ECH, GECH, WCH titulą suteikiama nuolatinė teisė veistis.

4.14.8. Katei sulaukusiai 10 mėnesių ir neturinčiai galimybių artimiausiu metu sudalyvauti parodoje atviroje klasėje gali būti užskaitomas JCH titulas, jeigu bent vienas iš JCH įvertinimų gautas LGAC parodoje.

4.14.9. Rekomenduojama veisiamai Katei atlikti genetinius testus pagal veislei būdingas ligas, o

prieš kergimą atlikti Fiv, Felv ir FCoV ekspres testus.

4.14.10. Patinas gali būti veisiamas iki 9 metų amžiaus.

4.14.11. Patelė gali būti veisiama iki 7 metų amžiaus. Išskirtiniais atvejais klubo leidumu iki 8 metų.

4.14.12. Katę po persileidimo ar visos ką tik gimusios vados praradimo galima kergti ne anksčiau kaip po 2 mėnesių.

4.14.13. Baltoms katėms (išskyrus beplaukes) mėlynomis akimis prieš pradedant veisti būtina atlikti kurtumo tyrimą.

4.15. Kergimas neatitinkantis taisyklėse aprašytų sąlygų galimas tik išskirtiniais atvejais, pateikus tam svarbias priežastis, su specialiu vienkartiniu klubo leidimu.

5. VADOS REGISTRACIJA IR AKTAVIMAS

5.1. LGAC klubas išduoda kilmės dokumentus tik registruotoms LGAC klube katėms.

5.2. Veisėjas skiria raidę pagal lotynų abėcėlės eiliškumą, kuria turės prasidėti registruojamos vados kačiukų vardai.

5.3. Vados aktavimas vykdomas klube kai kačiukams sueina 1,5-3 mėn. Dėl vados aktavimo savininkas turi kreiptis į klubą prieš 1-2 savaites.

5.4. Iki aktavimo etapo veisėjas privalo kiekvienam gimusiam kačiukui suteikti vardą.

5.5. Kačiukams, užregistruotiems į vados apžiūros aktą, keisti vardų neleidžiama.

5.6. Visi tos pačios vados kačiukai privalo būti registruojami vienu metu, negalima jų užregistruoti vėliau nepriklausomai nuo to turi defektus ar ne.

5.7. Visiems tos vados kačiukams privalo būti išrašyti kilmės dokumentai. Jeigu veisėjas pageidauja kilmės dokumente galimas įrašas: VEISĖJO SPRENDIMU - NE VEISIMUI/NOT FOR BREEDING.

Veisimo nuostatai patvirtinti 2021 m. lapkričio 1 d.

P.S.

Klubas rekomenduoja, kad reproduktorių savininkai pasirašytų kergimo sutartį, kurioje būtų aptartos visos sąlygos (apmokėjimas, terminas, atsakomybė, savininkų veiksmai nerezultatyvaus kergimo atveju ir pan.)

LGAC gali svarstyti ginčus tarp veisėjų tik tais atvejais, jeigu buvo pasirašyta įsipareigojimų sutartis.

LGAC gali svarstyti klausimus, tiesiogiai susijusius su LGAC ir WCF taisyklių pažeidimais. Visais kitais atvejais, LGAC gali duoti savo nariams tik rekomendacinio pobūdžio patarimus arba vadovautis teismo sprendimu, kai dviejų narių ginčas yra sprendžiamas teismine tvarka.

 

 


 
2011 Copyright LGAC.
All rights reserved.
Parodos Pasaulio čempionai  Informacija Metų katė Skelbimai Veislynai     
Email Home