Pagrindinis
Naujienos
Apie mus
Galerija
Socialiniai projektai
Konkursai
Nuorodos
Rėmėjai
Kontaktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos gyvūnų augintojų centro „LGAC“

Veisėjo etikos kodeksas.

 LGAC klubo veisėjo kodeksas įtvirtina LGAC klubo narių (veisėjų) veiklos vertybinius principus, dalykinio elgesio nuostatas, reglamentuoja svarbiausias vengtino elgesio normas.

LGAC klubo nariai vadovaujasi šiuo kodeksu:
Veikloje bei kasdieniniame gyvenime;

Tarpusavio santykiuose;

Santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

Kuriant ir užtikrinant gyvūnų gerovę.


Veisėjų veiklos ir bendradarbiavimo principai:


Teisėtumas;

Teisingumas;

Sąžiningumas;

Viešumas;

Pagarbus bendradarbiavimas;

Nesavanaudiškumas, augintinių gerovės užtikrinimas;

Atsakingumas, atsakingas veisimas.


Veisėjai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos institucijų įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais, Pasaulinės kačių federacijos (WCF) ir Lietuvos gyvūnų augintojų centro (LGAC) reglamentiniais veiklos dokumentais, vykdo jų reikalavimus.


Veisėjai tarpusavyje, o taip pat ir su trečiaisiais asmenimis (valstybinių institucijų, pasaulinės kačių federacijos, kitų felinologų ir kinologų klubų atstovais, išveistų kačių naujais šeimininkais, gyvūnų mylėtojais ir kitais asmenimis) bendrauja vadovaudamiesi teisingumo, sąžiningumo, viešumo nuostatomis.
Turtinius - finansinius klausimus tarp subjektų rekomenduojama spręsti įstatymų numatyta tvarka, sudarant atitinkamas sutartis ar susitarimus.

Bendraudami tarpusavyje bei su trečiaisiais asmenimis veisėjai vadovaujasi visuomenėje pripažintomis etikos, dorovės, moralės normomis. Draudžiama ir netoleruotina skleisti, skelbti, platinti žodžiu, raštu ar naudojant įvairias telekomunikacines priemones tikrovės neatitinkančią ar objektyviai melagingą informaciją apie kitus subjektus bei trečiuosius asmenis.


Veisėjai tarpusavyje bendradarbiauja konstruktyviai, vadovaudamiesi nesavanaudiškumo nuostata, t.y. esant poreikiui ar iškilus būtinybei suteikia vieni kitiems nesavanaudišką moralinę, materialinę ar intelektualinę pagalbą, taip pat pagal galimybes padeda kolegoms vykdant praktinę augintinių priežiūrą.


Veisėjai veisia gyvūnus siekiant pagerinti konkrečios gyvūnų veislės populiacijos genofondą bei įtvirtinti atskirus veislės požymius arba norint išveisti naują veislę. Savo veikloje vadovaujasi atitinkamų tarptautinių organizacijų (Pasaulinės kačių federacijos (WCF)) bei Lietuvos gyvūnų augintojų centro (LGAC) reglamentiniais dokumentais ir taisyklėmis:

Veisia tik fiziškai ir psichiškai sveikus gyvūnus, atitinkančius veislės standartus bei turinčius nustatytus parodinius įvertinimus;

Veisia atsakingai, nesukeldami grėsmės gyvūnų ir jų palikuonių gyvybei bei sveikatai;

Atsakingai rūpinasi savo augintinių sveikata, gyvenimo sąlygomis bei jų gerove;

Gyvūnams atsakingai parenka naujus šeimininkus. Naujiems savininkams perduoda (parduoda) gyvūnus, sulaukusius nustatytą amžių, nuhelmintizuotus, paskiepytus, su įvesta identifikacine mikroschema, kartu perduoda visus gyvūno dokumentus (kilmės dokumentą, Europos Sąjungos veterinarinį pasą arba vietinę skiepų knygelę, pirkimo-pardavimo sutartį). Taip pat naujajam gyvūno šeimininkui suteikiama visa aktuali informacija apie gyvūno charakterį, sveikatą, priežiūros ypatumus, galimas sveikatos problemas. Veisėjas teikia konsultacijas gyvūno auginimo ir priežiūros klausimais, domisi jo likimu.

Subjektai nuolat gilina žinias bei tobulina įgūdžius gyvūnų auginimo, veisimo srityje, tarpusavyje dalinasi aktualia dalykine informacija bei gerąja patirtimi.

 

 

 

 

 

 


 
2011 Copyright LGAC.
All rights reserved.
Parodos Pasaulio čempionai  Informacija Metų katė Skelbimai Veislynai     
Email Home